Ochrana osobních údajů a využívání cookies

Webové stránky aromarecepty.cz, jakožto další možné přidružené poddomény provozuje společnost Imperi Digital s.r.o., IČ 06066321, řádně registrovaná u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod číslem 74312.

S osobními údaji je nakládáno v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů č. 2016/679 (GDPR).

Webové stránky využívají řady služeb, které umožňují nebo zkvalitňují jejich provoz. Jsou to zejména služby těchto subjektů:

  • IGNUM, s.r.o., IČ: 26159708, se sídlem Vinohradská 190, 130 61 Praha 3 (hosting)
  • Facebook, Inc., se sídlem 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA (sdílecí tlačítka, Page plugin, Facebook Pixel)
  • Google LLC, se sídlem 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA (statistiky návštěvnosti, reklamní systém)

Jako provozovatelé webových stránek zpracováváme cookies, informace o přístupu k našim stránkách a případně informace nám zaslané prostřednictvím kontaktního formuláře a emailu či sociálních médií.

 

Naše webové stránky využívají celou řadu cookies. Zejména se jedná o cookies umožňující analýzu návštěvnosti, což je předmětem našeho oprávněného zájmu. Cookies systému WordPress zvyšují komfort prohlížení stránek. Dále využíváme reklamních systémů, které pro své fungování rovněž využívají cookies. Z tohoto důvodu se aktuální počet a skladba využívaných cookies může lišit.

Cookies nám neumožňují identifikovat, kdo jste, pouze dovedou sbírat informace o vaší činnosti na našich stránkách

Souhlasem s uložením cookies do počítače se rozumí povolení cookies v nastavení internetového prohlížeče. Tento souhlas lze kdykoliv stejným způsobem odvolat, případně jednotlivé cookies manuálně blokovat či mazat. Eventuálně však takový krok může vést k omezení určitých funkcionalit, vymazání dat uživatele či nenačtení určitých částí webu.

Ze zákona poskytovatel hostingu sbírá údaje o přístupech – zaznamenává tak IP adresu uživatele, čas přístupu, url, zařízení a jeho operační systém. Tyto údaje dává k dispozici i nám. Spadají pod náš oprávněný zájem, jelikož umožňují odhalit útoky na náš systém a další nežádoucí praktiky.

Každý subjekt údajů má možnost uplatnit právo, dle platného znění zákona, na:

  • přístup k osobním údajům,
  • opravu, resp. doplnění,
  • výmaz,
  • omezení zpracování,
  • přenositelnost údajů,
  • vznést námitku,
  • nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování s právními či obdobnými účinky, zahrnujíce i profilování.